Yves De Smet

Yves De Smet:  (Gent, 1946 - 2004)

Yves De Smet studeerde Monumentale Kunsten en Moderne Wijsbegeerte.

Hij produceerde monochrome reliëfs, archtecturale integraties, minimale constructies en concrete poëzie. In 1964 zijn er de eerste contacten tussen Yves De Smet en Amédée Cortier. In 1966 start hij samen met Willy Plompen en Jan Van den Abbeel de "PLUS"-beweging, een vrije groepering rond 3 kunstenaars die de "constructieve" abstracte kunst beoefenen.

Daar waar men Jo Delahaut ,Luc Peire en Guy Vandenbranden kan identificeren met een eerste naoorlogse poging om de erfenis van het historisch constructivisme te her-definiëren, dan wordt dit ideaal verder ontwikkeld door o.a. de Gentse constructivisten, en dit onder impuls van Amédée Cortier.

Naar aanleiding van het bezoek van Yves De Smet en Jenny Van Driessche aan "Documenta 4" (Kassel), wordt het PLus-Kern-idee geboren. Samen met Jenny Van Driessche sticht Yves De Smet het "centrum voor constructieve vormgeving" Plus-Kern in Gent.

Zijn werk wordt nadien echt conceptueel. Prachtig zijn de "Relations", deze relaties kunnen wiskundig, taalkundig, materieel of gevoelsmatig zijn, of een combinatie van 2 of meer relaties.

Met "Resolving contradictions" brengt Yves De Smet het nec plus ultra van de conceptuele kunst. Een schande dat deze kunstenaar nog steeds niet de erkenning krijgt die hij verdient!  

Yves De Smet doceerde aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas in Gent.

Tentoonstellingen