Over ons

AP'ART is apart

Meer dan 20 jaar hebben wij onze eigen apotheek gehad in de Gentse Bloemekenswijk. Hoewel de apotheek is overgenomen in 2013, blijft Koen nog steeds actief als apotheker. AP in AP'ART staat dan ook voor het verdere apotheekgebeuren. Door de apotheek over te laten en te verhuizen, kwam de tijd én de ruimte vrij voor het ART-gedeelte.

In de voormalige apotheek bevindt zich nu een kunstgalerij, waarin we onze eigen Belgische kunstenaars na 1945 op de voorgrond plaatsen. Jammer genoeg krijgen deze kunstenaars niet altijd de waardering die ze verdienen. AP'ART heeft het als haar missie opgevat om daar iets aan te veranderen.

Over de galerist

Als neef van beeldhouwster Hilde Van Sumere (1932-2013) is Koen Van Sumere quasi opgegroeid in de kunstwereld. Als zestienjarige ging hij al meehelpen bij het opstellen van tentoonstellingen, waarbij hij met verschillende galeristen en kunstenaars in contact kwam. Hij werd er gebeten door de kunstmicrobe.

Tijdens zijn studies farmacie, maar ook daarna, bezocht Koen geregeld de Magnus Fine Arts galerij van Emiel Meskens aan de Charles de Kerckhovelaan in Gent. Naast zijn tante Hilde Van Sumere, heeft ook Emiel Meskens Koen veel bijgebracht en hem geleerd om het beste van het betere te onderscheiden: het zogenaamde "nec plus ultra."

Doel

Sinds de stopzetting van de Magnus Fine Arts galerij van Emiel Meskens, heeft Gent nood aan een galerij die Belgische kunst op de kaart zet en bovendien eerlijk advies verstrekt bij een eventuele aankoop of verkoop. We willen alleen maar kunstwerken aankopen (en dus ook verkopen) die we in onze eigen privécollectie zouden opnemen. Het is onze missie om enkel het beste van de Belgische kunst na 1945 te brengen, niet alleen voor ervaren verzamelaars op zoek naar topwerken, maar ook voor de beginnende verzamelaar met een eerder beperkt budget.

Als familie van Hilde Van Sumere hebben we uiteraard haar werk in permanentie, maar daarnaast blijven we ook permanent het werk tonen van Yves De Smet, Gaston De Mey, Albert Rubens en Dieter Lannoo.

U kan steeds een afspraak maken met Koen, om één of meerdere werken te komen bekijken - geheel vrijblijvend.