Denmark

Denmark, ofwel Marc Robbroeckx, is geboren te Antwerpen in 1950. Hij studeerde in 1972 af aan de Universiteit Gent in de Kunstgeschiedenis en Archeologie.

Na zijn studies verbaasde Denmark zich over de hoeveelheid boeken die zich in zijn kamer hadden opgestapeld. Hij merkte op dat deze hoeveelheid kennis en informatie de toegang tot de werkelijkheid niet vergemakkelijkten, maar deze net bemoeilijkten. Denmark stelde al in de jaren 1970 de overvloed aan informatie vast - lang voordat sociale media het licht zagen. Om deze overvloed aan informatie in gedrukte media - of het nu kranten, boeken, vacaturebladen of lifestylemagazines zijn - te beheersen, begon Denmark ze te archiveren. Op die manier werd hij als het ware een kunstenaar-archivaris. Denmark drukt dit gevoel van machteloosheid ten opzichte van de informatiestroom uit als volgt: "Tegenover Goliath voel ik me geplaatst: in één nacht kan ik nog niet één krant creatief omwerken, terwijl op dat ogenblik weer miljoenen druksels het daglicht zien..."

Zijn werk valt uiteen in vijf categorieën: dode letters, geplooid werk, visuele archieven, archiefblokken en tijdelijke installaties. Denmark bewerkt de gedrukte informatiedragers met zowel traditionele bewaartechnieken, zoals het opbergen in glazen potten, het vacuümtrekken, het invriezen als met vernietigingstechnieken, zoals het verpulveren, het versnijden en het verbranden.

Denmark heeft zijn werk tentoongesteld op tal van tentoonstellingen, zowel in het binnen- als buitenland. Zijn meest recente tentoonstelling was in het Antwerpse Fosbury and Sons: "Mobile Archives, 1974-2018" in februari 2019.


Terug naar overzicht

Collection