Gaston De Mey

Gaston De Mey is geboren in 1933 te Kaprijke en in 2015 gestorven te Eeklo.

De Mey volgde les aan de kunstacademie van Eeklo. In deze periode schilderde hij voornamelijk figuratief, maar geïnspireerd door de bloeiende avant-garde kunst, verschoof zijn focus gaandeweg naar de abstractie. Vanaf 1968 is er in zijn oeuvre dan ook een radicale breuk op te merken met het figuratieve: vanaf dan liggen letters aan de basis van elk kunstwerk. Gaston De Mey ontleedt teksten, namen en woorden en herleidt ze tot hun essentie, namelijk letters. Met deze letters maakt hij dan helemaal nieuwe composities. Daar waar De Mey de letters aanvankelijk op een lyrische manier met elkaar verbondt, evolueerde hij uiteindelijk naar geometrische, abstracte composities. Deze geometrische composities worden bovendien gekenmerkt door een centrale spiegellijn. De abstractie zet zich ook door in zijn materiaalkeuze: zo maakt hij vooral gebruik van witte ondergronden waarop de letters in zwarte en grijsgetinte verf terechtkomen.

Het heeft geen zin om op zoek te gaan naar de woorden of teksten die aan de basis liggen van De Mey's werken: het is net de bedoeling om met zijn kunst de onleesbaarheid van de wereld aan te tonen. Ondanks deze nagestreefde onleesbaarheid, probeert De Mey toch een zekere orde aan te brengen. Het werk van De Mey straalt namelijk een zekere rust uit, ondanks de chaos van alle letters. In die zin wordt de wereld dus toch een beetje leesbaarder en bevattelijker.

Het werk van Gaston De Mey is terug te vinden in de collecties van musea zoals Mu.Zee, het Groeningemuseum, het Muhka, het KMSK, het S.M.A.K en het FeliXartMuseum.

AP'ART organiseerde reeds twee tentoonstellingen met het werk van Gaston De Mey. De eerste vond plaats van 11 mei 2014 tot en met 29 juni 2014. De tweede tentoonstelling, 'The Early Years,' waarbij het vroege werk van De Mey geconfronteerd werd met dat van Jan van den Abbeel, liep van 18 september 2016 tot en met 10 juni 2016.


Terug naar overzicht

Collection