Raoul De Keyser

Raoul De Keyser is geboren in 1930 te Deinze en er gestorven in 2012. Hij was de zoon van een cafébazin en timmerman. De Keyser maakte opgang in de ambtenarij, maar hield zich ook bezig met journalistiek.

De Keyser was een niet-geschoolde, maar autodidactische kunstschilder. Hij volgde wel tekenlessen bij Roger Raveel, met wie hij later ook nog zou samenwerken. De Keyser maakte een heel uitgebreid oeuvre, dat onmogelijk te categoriseren valt. In zijn vroege werk gaat De Keyser vooral op zoek naar de fundamenten van de schilderkunst, namelijk kleur, verf en doek. De Keyser was een belangrijk vertegenwoordiger van de Nieuwe Visie, warbij herkenbare elementen uit de dagelijkse realiteit gereduceerd worden tot abstracte kleurvlakken en lijnen. Aan het einde van de jaren 1960 introduceerde De Keyser ook lijnen in zijn werk, maar deze waren in geen geval recht. Het was De Keysers bedoeling om de lijn levendig te maken. In de jaren 1970 werden zijn werken steeds abstracter, met vormen die doen denken aan landschappelijke vlakverdelingen zoals de lijnpatronen van voetbalvelden. Het hoogst unieke karakter van De Keysers oeuvre zorgt ervoor dat hij zich niet in hokjes laat indelen. Hij zou zichzelf ooit een abstracte realist genoemd hebben, anderen noemden hem een figuratieve minimalist. In elk geval beschouwde De Keyser zijn schilderijen als essays, als een manier om te dialogeren met de wereld zonder veel verhaal en figuratie.

Raoul De Keyser is door zeer veel kunstenaars geliefd vanwege het bevrijdende en speelse karakter van zijn werken. Hij was bijvoorbeeld ook toonaangevend voor de jongere generatie Belgische kunstschilders, zoals Luc Tuymans.

Het werk van Raoul De Keyser werd op heel wat tentoonstellingen getoond, waaronder Documenta in het Duitse Kassel. Door zijn deelname aan dergelijke tentoonstellingen, raakte het werk van De Keyser ook internationaal bekend. Het S.M.A.K. (Gent) werd in het najaar van 2018 de eerste postume overzichtstentoonsteliing georganiseerd met het werk van De Keyser.


Terug naar overzicht