Ron Van de Vyver

Ron Van de Vyver °1954 te Beveren-Waas.
Studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Docent Tekenkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas tot 2006.
Van 2006 tot 2014 directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas

Ron Van de Vyver laat in zijn schilderijen het verschijnsel kleur zelf aan het woord. Hij
combineert een rijke haast volledige weergave van de “verschijnselen” kleur met een
systematische en logische ordening. De taal van de geometrie neemt mythische
vormen aan en synthetiseren een scala van schilderbewegingen die zijn
voorafgegaan aan uiteenlopende stijlen.
In zijn enthousiasme voor en in de intense beleving van zijn streek vindt Van de
Vyver inspiratie voor zijn recent werk. Daardoor bindt de schilder zich aan de natuur
(de levende werkelijkheid), maar de inspiratie van het beeld wordt in zijn atelier als
een impressie weergegeven. (…)
Ron Van de Vyver tracht in zijn doeken de wisselende natuurverschijnselen te vatten
in verf en heeft geenszins de betrachting het landschap te registreren zoals de
fotograaf dat doet. Wel brengt hij de verschijnselen in dialoog met meetkundige
vormen (vb. het vierkant dat niet in de natuur voorkomt) om uiteindelijk tot een
universele beeldtaal te komen. (…)
Zowaar experimentele schilderijen omdat hier fysische kleuren aanwezig zijn, waarbij
– om ze te produceren - materiële media nodig zijn die echter zelf geen kleur hebben
maar door hun transparante werking kleur aan de oppervlakte brengt. Ze verschijnen
als kleuren in de lucht, zoals een regenboog ontstaat door het zonlicht in de
verstrooide nevelen.
Theo Claes


Terug naar overzicht