Ron Van de Vyver en Gaston De mey

Gaston De Mey ontleedde teksten, namen en woorden en herleidde ze tot hun essentie, namelijk letters. Met deze letters maakte hij dan helemaal nieuwe composities. Daar waar De Mey de letters aanvankelijk op een lyrische manier met elkaar verbond, evolueerde hij uiteindelijk naar geometrische, abstracte composities.


Het werk van Gaston De Mey is terug te vinden in de collecties van musea zoals Mu.Zee, het Groeningemuseum, het Muhka, het KMSK, het S.M.A.K en het FeliXartMuseum.

Gaston De Mey a utilisé des textes, des noms et des mots et les a réduits à leur essence, à savoir les lettres. Il en a ensuite créé, avec ces lettres, des compositions complètement nouvelles. Là où De Mey reliait initialement les lettres de manière lyrique, il a évolué vers des compositions géométriques et abstraites.


Les oeuvres de Gaston De Mey se retrouvent dans les collections de musées tels que le Mu.Zee, le Groeninge Museum, le Muhka, le KMSK, le S.M.A.K et le FeliXartMuseum.

Ron Van de Vyver tracht in zijn doeken de wisselende natuurverschijnselen te vatten in verf en heeft geenszins de betrachting het landschap te registreren zoals de fotograaf dat doet. Wel brengt hij de verschijnselen in dialoog met meetkundige vormen (vb. het vierkant dat niet in de natuur voorkomt) om uiteindelijk tot een universele beeldtaal te komen. (tekst van Theo Claes)


Het werk van Ron Van de Vyver is terug te vinden in de collecties van Universiteit Antwerpen I U.I.A. Wilrijk I BIAC Luchthaven Zaventem I Musée du Château de Montbéliard (Frankrijk) I Gemeente Beveren-Waas I Verbeke Foundation Kemzeke

Ron Van de Vyver essaie de capturer les phénomènes changeants naturels avec de la peinture dans ses oeuvres. Il n’essaie pas d’enregistrer le paysage comme le fait un photographe. Ron met des phénomènes en dialogue avec des formes géométriques (par exemple le carré qui n’existe pas dans la nature) pour arriver à un langage visuel universel. (texte de Théo Claes)


Les oeuvres de Ron Van de Vyver se trouvent dans des collections telles que l’Université d’Anvers I U.I.A. Wilrijk I BIAC Aéroport de Zaventem I Musée du Château de Montbéliard (France) I Commune de Beveren-Waas I Fondation Verbeke Kemzeke

Terug naar overzicht